این سایت توسط جمعی از نخبگان و فارغ التحصیلان دانشگاه تهران بعنوان مرجعی برای علاقمندان به تاریخ تمدن؛ علوم و فرهنگ و سیاست و آینده پژوهی بنیان نهاده شده است.