طبقه بندی " اقتصاد و سیاست "

درباره حضور استالین در ایران چه می دانید؟

استالین حتی از مرز ایران عبور کرد و خود را به شهررشت رساند تا در آنجا شخصا پارتیزانهایش را سازماندهی کند . به این ترتیب حضور استالین در کنفرانس تهران در سال ۱۹۴۳ اولین حضور او در ایران نبود .

بیشتر
اعلامیه ای که رضاخان پس از کودتا در تهران صادر کرد چه بود

پس از کودتا از طرف رضاخان در سوم اسفندماه سال 1299 او اعلامیه‌ای در ۹ ماده تحت عنوان «حکم می‌کنم» صادر و توسط قزاقان به در و دیوار شهر تهران چسبانده شد...

بیشتر
لحظه اعدام رییس جمهور افغانستان به دست طالبان

او تا ۶ میزان ۱۳۷۵ و سقوط کابل در آن دفتر اقامت داشت تا آن‌که به‌دست طالبان از آن دفتر بیرون کشیده و به همراه برادرش ژنرال احمدزی به طرز فجیعی اعدام و جسدش به نمایش عمومی گذاشته‌شد.

بیشتر
تاثیر ورود تروتسکی به مذاکرات شوروی و آلمان در جنگ جهانی اول

تا قبل از ورود تروتسکی مذاکره کنندگان روسیه انقلاب زده موجوداتی مفلوک بودند که به زور مترجم قادر به بیان و درک حرفهای طرف مقابلشان بودند. نمایندگان قدرتهای مرکزی در مذاكرات برست-لیتوفسک طوری رفتار می کردند که انگار هیچ نگرانی و مشکلی ندارند.

بیشتر
نظم و ترتیب سربازان و ملوانان نیروی دریایی روسیه در بیش از یک قرن قبل

نظم و ترتیب یکی از مهمترین ویژگی های ارتش های موفق در جهان است. کشورهایی که ارتش قوی داشته اند زیربنای تشکیل و اداره ارتش و نظامیان خود را بر مبنای نظم پایه ریزی کرده اند.

بیشتر