اتاق های مخفی و باستانی در زیر زمین های "بیت المقدس"

10/3/2020, 7:05:14 PM


قدمت برخی از این اتاق ها بیش از 3000 سال است.


به گزارش سایت تاریخ جهان ، عده ای دولت اسراییل را متهم میکنند که برای دست پیدا کردن به دعاها و طلسم های پر رمز و راز "سلیمان نبی" در بیت المقدس دست به حفاری های مخفیانه می زند.این حفاری ها گاه موجب اعتراض فلسطینی ها شده و به زد و خورد کشیده می شود.

باستان شناسان اسرائیلی ادعا می کنند در این حفاری ها به دنبال بقایای معبد سلیمان هستند.
آرامگاه نبی سلیمان، الاقصی مسجد، بیت المقدسبر اساس کتاب مقدس سلیمان این معبد را در زمانی که قوم یهود متحد بود و تحت پادشاهی او قرار داشت بنا کرد. از این رو ساخت آن در حدود قرن ۱۰ قبل از میلاد تصور می‌شود. به دلیل حساسیت‌های زیاد مذهبی در مورد این معبد کاوش‌های باستانی زیادی در محوطه مسجد الاقصی انجام شده‌ است.تونل های مخفی بیت المقدس
دسته بندی هابرچسب ها

  • جادوگری
  • تاریخ خاورمیانه
  • رازالود
  • تاریخ جهان
  • بیت المقدس
  • اورشلیم
  • فلسطین
  • سلیمان نبی
  • حفاری