ازدواج با قنات، سنتی عجیب در ایران

12/10/2020, 10:38:40 PM


به گزارش سایت تاریخ جهان، یکی از عجیب ترین رسومی که در مورد آب اجرا می‌شده، ازدواج بین یک شی بی‌جان و یک انسان بوده است.

ازدواج با آب در روستاهایی از فلات مرکزی ایران تا سال ۱۹۵۸م [۱۳۳۷ش]نیز رواج داشته است. 

مردم محلی برای قناتشان زمانیکه در آستانه خشک شدن بود، جشن عروسی به پا می داشتند. 

روستانشینان این مراسم عروسی را با تمام جزئیاتش به مانند یک عروسی واقعی به پا می‌داشتند و با همسر قنات به مانند یک عروس رفتار می‌کردند.


از جمله جزئیات این مراسم می‌توان به مستمری (نفقه) عروس اشاره کرد که بر اساس فرهنگ ایران زمین، پرداخت آن به عهده همسر می‌باشد و از آنجا که آب نمی‌توانسته از عهده این تعهد برآید، مردم روستا پولی را یکبار جمع‌ می‌کردند تا از طرف شوهر به همسرش پرداخت کنند و مسلما پول جمع‌آوری شده بیش از نیاز همسر قنات بوده بنابراین باقی پول صرف هزینه تعمیر و لایروبی قنات می‌شده است.قنات ها از ابداعات ایرانیان برای جبران کمبود آب آشامیدنی بود


کشاورزان ایرانی به قنات در حال خشک شدن به منظره مرد مجردی می‌نگریستند که در فراق است و در اشتیاق همسر گزیدن، از این جهت برای بهبود حال قنات همان نسخه‌ای را تجویز می‌کنند که برای مردی که در آرزوی ازدواج است.Cultural Dynamics of Water in Iranian Civilization, Labbaf Khaniki, Majid


ترجمه:مرضیه_عرب‌نژاد
دسته بندی هابرچسب ها

  • فرهنگی
  • ایران
  • تاریخ ایران باستان
  • عادات و رسوم
  • کوهستان
  • تاریخ جهان
  • اقوام باستانی
  • قنات
  • آب