اعلامیه ای که رضاخان پس از کودتا در تهران صادر کرد چه بود

۱۳۹۹/۱۲/۱۸ - ‏ ۳:۳۵:۰۰

به گزارش سایت تاریخ جهان،کودتای رضاخان در سال 1299 موجب تحولاتی بزرگ در تاریخ ایران شد و به انقراض دودمان قاجاریه انجامید.


پس از کودتا از طرف رضاخان در سوم اسفندماه سال 1299 او اعلامیه‌ای در ۹ ماده تحت عنوان «حکم می‌کنم» صادر و توسط قزاقان به در و دیوار شهر تهران چسبانده شد...حکم می‌کنم:


مادهٔ اول ـ

 تمام اهالی شهر تهران باید ساکت و مطیع احکام نظامی‌باشند.


مادهٔ دوم ـ 

حکومت نظامی در شهر برقرار و از ساعت ۸ بعدازظهر غیر از افراد نظامی و پلیس مأمور انتظامات شهر، کسی نباید در معابر عبور نماید.


مادهٔ سوم ـ 

کسانی که از طرف قوای ناظمی و پلیس مظنون به اخلال آسایش و انتظامات واقع شوند، فوراً جلب و مجازات سخت خواهند شد.


مادهٔ چهارم ـ

 تمام روزنامه‌جات و اوراق مطبوعه تا موقع تشکیل دولت به کلی موقوف و برحسب حکم و اجازه که بعد داده خواهد شد، باید منتشر شوند.


مادهٔ پنجم ـ

 اجتماعات در منازل و نقاط مختلفه به کلی موقوف و در معابر هم اگر بیش از سه نفر گرد هم باشند، با قوهٔ قهریه متفرق خواهند شد.


مادهٔ ششم ـ 

درب تمام مغازه‌های شراب فروشی و عرق‌فروشی، تئاتر و سینما و فتوگرافی‌ها و کلوپ‌های قمار باید بسته شود و هر مست که دیده شود، به محکمهٔ نظامی جلب خواهد شد.


مادهٔ هفتم ـ 

تا زمان تشکیل دولت، تمام ادارات و دوائر دولتی، غیر از ادارهٔ ارزاق تعطیل خواهند بود. 

پست‌خانه، تلفن خانه، تلگراف خانه هم مطیع این حکم خواهند بود.


مادهٔ هشتم ـ 

کسانی که در اطاعت از مواد فوق خودداری نمایند به محکمهٔ نظامی جلب و به سخت‌ترین مجازات‌ها خواهند رسید.


مادهٔ نهم ـ

 کاظم خان به سمت کماندانی شهر انتخاب و معین می‌شود و مأمور اجرای مواد فوق خواهد بود.


هموطنان؛

ما به تهران آمدیم که معنی حقیقی سرپرستی مملکت و مرکزیت حکومت به آن اطلاق گردد.


حکومتی که در فکر ایران باشد، حکومتی که فقط تماشاچی بدبختی‌ها و فلاکت ملت خود نباشد..


حکومتی که در اقطار سرزمین آن هزاران اولاد مملکت از گرسنگی و بدبختی حیات را بدرود نگویند...


حکومتی که ناموس و عصمت گیلانی، تبریزی، کرمانی را با خواهر خود فرق نگذارد...


حکومتی که برای زینت و تجمل بدبختی مملکت را تجویز ننماید و بازیچه دست خارجی نباشد..


حکومتی که برای چندصدهزارتومان قرض، هر روز آبروی ایران را نریزد.


ما سربازیم و فداکار، حاضریم برای انجام این آمال خون خود را نثار نماییم.


حکومتی باید تشکیل شود و موجبات شرافت وطن، آزادی، آسایش و ترقی ملت را نمودار سازد و با ملت نه مثل گوسفند زبان بسته رفتار نماید، بلکه به معنی واقعی ملت نگرد.


همه شاه پرست و فداکار وطن، همه اولاد ایران، همه خدمتگذار مملکتیم....


۱۴ جمادی‌الثانی ۱۳۳۹قمری برابر با 3 اسفند سال 1299 خورشیدی،

 رئیس دیویزیون قزاق اعلیحضرت اقدس شهریاری و فرمانده کل قوا ـ رضا...
دسته بندی هابرچسب ها

  • تاریخ انگلستان
  • نویسندگان ایرانی
  • ایران
  • عکس تاریخی
  • تاریخ استعمار
  • سلسله قاجار
  • تاریخ جهان
  • تاریخ
  • نظامی