اولین فرود با چتر نجات چگونه انجام گرفت؟

8/20/2020, 3:55:32 PM

در سال 1797، بالن‌سوار فرانسوی به نام "آندره ژاک" اولین فرود با چتر را در پاریس انجام داد. او با موفقیت از ارتفاع 900 متری به زمین پرید.


چترها بیشتر از نایلون و بعضاً از پارچه ساخته می‌شوند. چترها باید سرعت سقوط عمودی اجسام را دست‌کم ۷۵٪ بکاهند.


بار چترها می‌تواند یک نفر، دو نفر، غذا، تجهیزات، موشک سوخت جامد تقویت کننده شاتل فضایی برای کاربری دوباره، کپسول فضایی و بمب باشد.
فرود چتربازان امریکایی در جنگ کره. 1950دسته بندی هابرچسب ها

 • تازه ها
 • علمی
 • تاریخ انگلستان
 • زندگینامه
 • عکس تاریخی
 • عجایب جهان
 • مشاهیر جهان
 • تاریخ اروپا
 • فیزیکدان
 • فیزیک
 • دانشمند