تابلوی زیبای "درگیری های داخلی" اثر هنرمند مصری محمد عبد الحامد

10/18/2020, 5:23:03 PM

به گزارش سایت تاریخ جهان، مصر از سال 2012 و در پی موج بهار عربی یا بیداری اسلامی درگیر اختلافات داخلی شده است و پس از برکناری حسنی مبارک محمد مرسی نیز با کودتای نظامی برکنار شد.


این اتفاقات به هرسو خودرا در هنر هنرمندان نشان خواهد داد که تابلوی "درگیری های داخلی" اثر محمد عبد الحامد یکی از آن هاست. تابلوی نقاشی زیبایی که سراسر تناقض است و حقیقت در آن دست نیافتنی است. انسان با دیدن این تابلو و این حقایق تلخ به یاد داستان رابرت تامکینز درباره حقیقت می افتد. آنجا که گفت:


سرانجام، در دهکده‌ای دوردست، جستجویش پایان گرفت. حقیقت را یافت که کنار آتش نشسته است. تا به حال زنی پیرتر و زشت‌تر از او را ندیده بود.


«تو حقیقت هستی؟» 


عجوزه‌ی چروکیده به نشانه‌ی تأیید سر تکان داد.


«چه پیامی برای مردم دنیا داری؟» 


زن در حالی که در آتش تف می‌کرد گفت: «بگو من جوان و زیبا هستم».


نویسنده: رابرت تامکینز

دسته بندی هابرچسب ها

  • فلسفه
  • تاریخ خاورمیانه
  • نگارگری
  • مصر
  • تابلو
  • جنگ داخلی
  • تاریخ جهان
  • تابلو نقاشی