تابلوی مشهور " با من همانند سگ رفتار کنید "

10/4/2020, 5:11:57 PM

به گزارش سایت تاریخ جهان ، این یکی از تابلوهای ماندگار نقاشی جهان است، نقاش آن شخصی به نام فیودور روتشینکوف است. 


همانطور که در تابلو مشاهده می شود ، پسر بچه ای از مدرسه برگشته و مردود شده است. بردار کوچکتر که غرق جهل کودکی است ،به عنوان یک رقیب به او نگاهی مسخره آمیز دارد، خواهر بزرگتر ، گرفتار غرور زیبایی خویش است، به او نگاهی تحقیر آمیز دارد. مادر نیز که مملو از مهر مادری است به او نگاهی ملامت آمیز و گلایه مند دارد. 

سگ با حرکت خود به آنها می گوید که من او را همین گونه که هست دوست دارم، و من عاشق ذات وجودیش هستم، و نه عاشق اعتبارات مادی و دنیوی!


نام تابلو " با من همانند سگ رفتار کنید"


دوست داشتن(liking) احساسی از لذت و خوشی است. احساس مثبتی که دیگران به ما دارند و ما هم متقابلاً به آن ها نشان می دهیم. این حس از اوان طفولیت از مادر به فرزند و از فرزند به مادر منتقل می شود. به عقیده مازلو از سلسله مراحل نیاز است که بعد از نیاز فیزیولوژیکی، و نیاز ایمنی، نیاز به عشق و دوست داشتن و تعلق، پدیدار می شود و تا این نیازها برآورد نشود رسیدن به مرحله خودشکوفایی امکان پذیر نیست.


هیلگارد در کتاب روانشناسی اش، عوامل مهم موثر در ایجاد دوست داشتن را: مجاورت، آشنایی، شباهت، و جذابیت جسمانی می داند.دسته بندی هابرچسب ها

  • تازه ها
  • نقاشی
  • روانشناسی
  • نگارگری
  • هنرمندان جهان
  • عادات و رسوم
  • تابلو
  • عشق
  • تابلو نقاشی
  • دوست داشتن