تاثیر ورود تروتسکی به مذاکرات شوروی و آلمان در جنگ جهانی اول

2/12/2021, 5:51:05 PM

به گزارش سایت تاریخ جهان، بعد از پیروزی انقلاب اکتبر1917 در روسیه در اوج جنگ جهانی اول ؛ آلمانها به روسیه فشار وارد می کردند که توافق نامه صلح جداگانه ای را با آنها امضاء کند که آلمانیها از فشار در جبهه شرق نجات پیدا کنند . مذاکرات در جبهه شرق در منطقه برست - لیتوفسک انجام میشد و روسها با نمایندگان اتریش ، آلمان و مجارستان طرف بودند .‌


تا قبل از ورود تروتسکی مذاکره کنندگان روسیه انقلاب زده موجوداتی مفلوک بودند که به زور مترجم قادر به بیان و درک حرفهای طرف مقابلشان بودند. نمایندگان قدرتهای مرکزی در مذاكرات برست-لیتوفسک طوری رفتار می کردند که انگار هیچ نگرانی و مشکلی ندارند. نمایندگان آلمانی و اتریشی توقع داشتند که به محض ورودشان به سالن مذاکرات برخورد احترام آمیزی با آنها صورت بگیرد. آنها طوری رفتار میکردند که انگار پیشاپیش در جنگ پیروز شده اند.


در نحوه رفتار آنها با نمایندگان روسی، نوعی تعصب طبقاتي به چشم می خورد. آنها خود را از طبقات بالای جامعه و نمایندگان دولت جدید روسیه را از طبقات پایین جامعه تصور کرده و شأن بالاتری برای خودشان قائل بودند. از نظر آنها سوسیالیستها از هر نوعی هم که بودند باز به سختی می شد آنها را انسان نامید.

از نگاه آنها کمونیست های روسی، که در کادر رهبریشان تعداد زیادی یهودی وجود داشت، تنها کمی بهتر از حشرات بودند.بنابراین، زمانی که تروتسکی در دسامبر به هیئت روسی شرکت کننده در برست لیتوفسک پیوست، این در حکم یک شوک به هیئت های آلمانی و اتریشی بود.لنین و تروتسکی به همراه سربازان به سال ۱۹۲۱


او به هیچ مترجمی نیازنداشت. تسلط او به زبان آلمانی آنقدر بود که بتواند تفاوتهای ظريف بین لهجه های برلینی و وینی را بفهمد. طیف ارجاعات فرهنگی به کار رفته در سخنانش قابل توجه بود؛ او با بذله گویی هایش رنگ و جلایی به درخواست های هیئت روسی میداد. او حاضر نشد مثل یک موجود ملتمس و حاجتمند برخورد کند. آلمانی ها و اتریشیها به درستی احساس کردند که اومسخره شان می کند. طرح و برنامه تروتسکی برای مذاکرات برست.


لیتوفسک به نحو خصلت نمایانه ای زیرکانه بود. موافقت طرف مقابل را به دست آورد که موضوعات مورد مذاکره باید منتشر شود و به اطلاع عموم برسد، که این به معنای آن بود که روزنامه های آلمانی و اتریشی باید سخنان تروتسکی را به چاپ می رساندند؛ و او از هر فرصتی برای اعلام اهداف غایی بلشویکها استفاده کرد. هر زمان که نمایندگان قدرت های مرکزی خواسته های خود را مثل مشت زنهای سنگین وزن به طرف تروتسکی پرتاب می کردند، ماهرانه جا خالی میداد. پرسش های خودش را از آنها می پرسید.در باره اوضاع جاری جهان فلسفه بافی می کرد. در آن جا او وزیر امور خارجه کشور به شدت آسیب پذیری بود که طوری حرف می زد که انگار هیچ نگرانی عاجلی ندارد. او عصاره اعتماد به نفس انقلابی بود. این مرد آراسته خوش لباس اصلا شبیه تیپ کمونیست های نامرتب و ژولیده پولیده نبود. نمایندگان خانواده های سلطنتی آلمان و اتریش در برست۔لیتوفسک اصلا آماده مواجهه با چنین پدیده انسانی نبودند.دسته بندی هابرچسب ها

 • جنگ سرد
 • جنگ جهانی اول
 • روس‌ها
 • کمونیسم
 • مشاهیر جهان
 • ترور
 • سیاستمدار
 • روسیه
 • تروتسکی
 • انقلاب روسیه
 • تاریخ اروپا
 • تاریخ جهان
 • تاریخ