تصویر کودکی بنیتو موسولینی رهبر فاشیست ایتالیا

8/16/2020, 4:25:21 PM

تصویر کودکی بنیتو موسولینی سیاستمدار، روزنامه نگار و رهبر حزب فاشیست ملی ایتالیا بود که بین سال های ۱۹۲۲ تا ۱۹۴۳ به عنوان نخست وزیر در این کشور حکومت می کرد.


وی تا سال ۱۹۲۵ بر اساس قانون اساسی و رأی نمایندگان پارلمان بر مسند قدرت تکیه داشت تا این که تمامی ظواهر دموکراسی را کنار گذاشته و یک سیستم دیکتاتوری قانونی را برپا کرد.


موسولینی در جوانی


او که به نام «اِل دوچه» به معنای رهبر شناخته می شد باعث به وجود آمدن فاشیسم در ایتالیا شد.دسته بندی هابرچسب ها

 • تاریخی
 • تاریخ معاصر
 • عملیات جاسوسی
 • زندگینامه
 • جنگ جهانی دوم
 • جنایات جنگی
 • عکس تاریخی
 • تاریخ استعمار
 • تاریخ اروپا
 • سیاستمدار
 • جنبش