جواهر ارزشمند پادشاه هفت دریا

1/22/2021, 10:33:38 PM

به گزارش سایت تاریخ جهان، در طول قرن ۱۵ تا ۱۷ میلادی سیل مرواریدهای باروک از معادن خلیج فارس و دیگر منابع شناخته شده آن زمان به اروپا راه یافتند که زمینه ساز تولید زیور آلات و جواهرات بسیاری بودند.


از مهمترین جواهرات آن دوران می توان به قطعه ای موسوم بهThe Canning Jewelاشاره کرد که شامل یک مروارید باروک بزرگ می شود که در واقع تنه اصلی یک مردماهی را تشکیل میدهد.


بدن اسطوره ای این مرد ماهی مرواریدی به احتمال زیاد در اروپا ساخته شده است و در نهایت به همراه طلا و چند قطعه الماس و یاقوت به شکل مردماهی ریشداری در آمده که شمشیری نیز در دست راست دارد و کله ای شبیه به سر اژدها را به دست چپ گرفته است.

جالب آنکه شکل کلی این قطعه ارزشمند شباهت بسیاری به شخصیت های داستانی و افسانه های لاتین دارد.

اسم این قطعه جواهر از نام مالک آن Charles John Caning که به عنوان Viscount Canning شناخته میشد، گرفته شده است.


وی از سال ۱۸۵۶ تا ۱۸۶۱ فرماندار کل در هند بود. آنچه مسلم است، این می باشد که یاقوت های سرخ هندی در هندوستان به آن اضافه و برخی قطعات نیز جایگزین شده است.

این قطعه در سال ۱۹۳۱ توسط موزه Victoria Albert خریداری و تاکنون در همین موزه در لندن نگهداری میشود.دسته بندی هابرچسب ها

  • تاریخ انگلستان
  • تاریخ هندوستان
  • تاریخ استعمار
  • گنج
  • طلا و نقره
  • تاریخ جهان
  • طلا
  • تاریخ