حشره غول پیکر باور نکردنی کف اقیانوس

8/30/2020, 1:19:24 PM

اگر فیلم "مه" کابوستان بوده باید بگوییم که این قطعا برای شما خبر خوشایندی نیست.


در اقیانوس ها موجودات جورپایی زندگی می‌کنند که شبیه حشرات و از رسته سخت پوستان هستند. این حشرات دریایی در کف اقیانوس زندگی می‌کنند و اخیرا دانشمندان یکی از عظیم الجسه ترین این جورپایان را در اقیانوس هند و نزدیک اندونزی کشف کرده اند.


این جورپا از رسته سخت پوستانی است که تنوع بسیار بالایی دارد. حدودا 10 هزارگونه مختلف از این موجودات در سطح خشکی و اقیانوس پراکنده اند که از لحاظ جسه و ابعاد متفاوت هستند.







این گونه یافت شده بزرگ ترین نوعی است که تا کنون شناخته شده و تقریبا به بزرگی یک توله سگ است.


این حشره یافت شده حدودا 33 سانت است و از همین جهت به آن لقب غول پیکر (راکاسا در زبان اندونزیایی یعنی غول) داده اند. بتینوموس راکاسا  ( Bathynomus raksasa) نام علمی این گونه است که بزرگترین جورپای کشف شده در یک دهه اخیر است. 






دسته بندی ها



برچسب ها

 • تازه ها
 • فرگشت
 • محیط زیست
 • اکوسیستم
 • عجایب جهان
 • زیست شناسی
 • حیات وحش
 • دانشمند
 • کشفیات
 • جغرافیا
 • اکتشاف