حقایقی عجیب درباره راسپوتین

12/2/2020, 9:28:05 PM


به گزارش سایت تاریخ جهان، راسپوتین یک دهقان بی سواد سیبریایی بود که در چند سال پایانی عمرش، توانست نفوذ بسیاری روی آخرین تزار و ملكه روسیه اعمال کند. زندگی این مرد عیاش اما بسیار پر رمز و راز، تأثير به سزایی در سقوط امپراتوری روسیه و روی کار آمدن بلشویکها داشت تا آن جا که گفته اند بدون راسپوتین، لنینی در کار نبود و بدون لنین هم انقلاب اکتبری روی نمی داد.راسپوتین ویژگی عجیبی داشت؛ در یک آن تغییر میکرد... یک لحظه همچون دهقان کوچولوی ساده بی سوادی، با اندکی زمختی، نشسته بود و خودش را می خاراند، در حالی که زبانش به ندرت حرکت میکرد و کلمات به طرز نامناسبی از دهانش خارج می شد... و ناگهان در لحظه بعد به یک شبه پیامبر صاحب وحی بدل می شد... سپس گستره دیگری از تغییرات رخ می داد و او به حیوان وحشی درنده ای تبدیل می شد با دندان های سفیدی که قرچ و قورچ میکرد و از پشت حفاظ سنگین چین و چروک های صورتش، بی هیچ آزرمی یک متجاوز غارتگر رخ می نمود، عنان گسیخته، به سان یک جانور جوان... و سپس همان قدر ناگهانی به جای این آدم آشکارا شر یک زائر آواره سیبریایی مو جوگندمی می نشست؛ کسی که سی سال تمام برای یافتن خداوند در جستجو بوده است.


ادوارد راژینسکی در این نخستین زندگینامه راسپوتيني مبتنی بر اسناد تازه یاب، هویت و شخصیت واقعی راسپوتین را به صورتی منصفانه و عاری از هرگونه پیشداوری برملا می کند.
دسته بندی هابرچسب ها

  • جنگ جهانی اول
  • روس‌ها
  • کمونیسم
  • عکس تاریخی
  • انقلاب
  • رازالود
  • قتل عام
  • تاریخ جهان