حکایت جالب احمد خضرویه و دزد

۱۴۰۰/۲/۲۴ - ‏ ۱۵:۳۲:۲۴

به گزارش سایت تاریخ جهان، احمد خضرویه از بزرگان تصوف در قرن سوم هجری، وی در (۲۴۰ ه‍.ق) در زمان متوکّل در سنّ نود و پنج سالگی در زادگاه خود بلخ وفات یافته‌است. در زیر یکی از حکایت های زیبای منصوب به اورا میخوانیم.


دزدی به خانه احمد خضرویه رفت و بسیار بگشت، اما چیزی نیافت که قابل دزدی باشد.

خواست که نومید بازگردد که ناگهان احمد، او را صدا زد و گفت:

ای جوان! سطل را بردار و از چاه، آب بکش و وضو بساز و به نماز مشغول شو تا اگر چیزی از راه رسید، به تو بدهم؛ مباد که تو از این خانه با دستان خالی بیرون روی!

دزد جوان، آبی از چاه بیرون در آورد، وضو ساخت و نماز خواند.

روز شد، کسی در خانه احمد را زد. داخل آمد و ۱۵۰ دینار نزد شیخ گذاشت و گفت این هدیه، به جناب شیخ است.

احمد رو به دزد کرد و گفت: دینارها را بردار و برو؛ این پاداش یک شبی است که در آن نماز خواندی.


حال دزد، دگرگون شد و لرزه بر اعضایش افتاد 

گریان به شیخ نزدیک تر شد و گفت: تاکنون به راه خطا می رفتم. 

یک شب را برای خدا گذراندم و نماز خواندم، خداوند مرا این چنین اکرام کرد و بی نیاز ساخت. 

مرا بپذیر تا نزد تو باشم و راه صواب را بیاموزم. 

کیسه زر را برگرداند و از مریدان شیخ احمد گشت.


 عطار نیشابوری، تذکره‌الاولیا


......................................

مطالب جالب و جدید را هرروز در سایت تاریخ جهان دنبال کنید


آدرس سایت تاریخ جهان:


http://tarikhejahan.com/دسته بندی هابرچسب ها

  • ادبیات
  • نویسندگان ایرانی
  • تاریخ ایران باستان
  • شاعران ایرانی
  • تاریخ ادیان
  • تاریخ جهان
  • تاریخ
  • عارف