داستان عقاب پیر و کلاغ ها

۱۳۹۹/۱۲/۲۵ - ‏ ۳:۴۲:۵۸

به گزارش سایت تاریخ جهان، خودباوری به معنی نادیده گرفتن کمبود‌ها نیست، بلکه به معنی دیدن استعدادها و توانایی خودتان می‌باشد. در داستان کوتاه عقاب و کلاغ ها به روشنی در میابیم خودباوری چه قدرتی را به انسان می دهد.


عقاب پیری بر اثر کهولت در آستانه مرگ بود و در حالیکه آخرین نفس هایش را می کشید، کلاغ هایی را دید که بر گردش حلقه زده اند و قصد دارند لاشه اش را بخورند.

عقاب تیزپرواز و مغرور که هرگز خود را چنین خوار و ضعیف ندیده بود، به خشم آمد و از آخرین نیرویش مدد گرفت و به کلاغ ها حمله کرد. کلاغ های ترسو و بزدل پا به فرار گذاشتند. عقاب پیر حتی در حال مرگ نیز از قدرت خویش خبر داشت، اما کلاغ های بزدل با آنکه تعدادشان زیاد بود، مقاومت را جایز ندانستند و فرار کردند. 


نکات راهبردی


◀️خودباوری به انسان نیروی حرکت و مقاومت می بخشد. تقویت خودباوری در مدیران و کارمندان موجب می شود سازمان، محیطی انگیزه بخش و لذت آفرین باشد. 


اگر به خودتان برچسب شکست خورده بزنید، بیرون آمدن از چاهی که در آن فرورفته‌اید بسیار مشکل‌تر از آنچه که هست می‌شود. یکی از مواردی که در زندگی، خودباوری را نشانه می‌گیرد و باعث می‌شود احساس ناتوانی و بی فایدگی کنید، دیدگاه شما نسبت به شکست می‌باشد. 


در واقع خود شکست‌ها نیستند که باعث به وجود آمدن این احساس می‌شوند، بلکه نوع نگاه و دیدگاه ما سبب ایجاد ان می‌شود. پس باید دیدگاهمان را متفاوت کنیم و برای رسیدن به چنین دیدگاهی باید به این جمله ایمان داشته باشیم که: پشت سر هر آدم موفقی، شکست‌های بزرگ وجود دارد.


داشتن خودباوری برای هرکس ضروری است. نداشتن باور به خودتان نتیجه‌ای به جز از دست دادن فرصت انجام کارها و چیزهایی که آرزو انجام آن‌ها را دارید، نخواهد داشت. یکی از دلایلی که نمی‌توانید توانایی‌های خودتان را باور کنید، به این دلیل است که دیگران آن‌ها را باور ندارند. ولی باید بدانید که هیچ کس نمی‌تواند حس حقارت و ناتوایی را به شما القا کند مگر اینکه خودتان با او موافق باشید.دسته بندی هابرچسب ها

 • سرگرمی
 • افسانه‌ها
 • روانشناسی
 • امنیت
 • بدن انسان
 • عادات و رسوم
 • روانکاوی
 • تاریخ جهان
 • مدیر
 • مدیران موفق
 • اندیشمند
 • تاریخ