دانشمندان در حال آزمایش بر روی سر قطع شده " فریتز هارمان"؛ قاتل زنجیره ای آلمانی ملقب به "قصاب هانوفر"

11/7/2020, 5:16:04 PM

وی در خلال سال های 1918 تا 1924 متهم به قتل 27 جوان و مرد آلمانی بود که در 24 مورد آن گناهکار شناخته شد و به اعدام با گیوتین محکوم گشت. در آلمان به لقب "قصاب هانوفر" و "خون آشام هانوفر" نیز داده بودند.


وی در 15 آوریل 1925 گردن زده شد.
پس از اعدام سر او برای بررسی وضعیت مغزش و انجام تحقیقات نگهداری و به دانشکده پزشکی گوتینگن اهدا شد.
دسته بندی هابرچسب ها

  • تکامل
  • روانشناسی
  • زندگینامه
  • عکس تاریخی
  • ترسناک
  • وحشتناک
  • تاریخ جهان
  • خطرناک