درباره حضور استالین در ایران چه می دانید؟

۱۳۹۹/۱۲/۲۳ - ‏ ۱۳:۱۰:۴۴

به گزارش سایت تاریخ جهان، جوزف استالین رهبر مخوف شوروی در زمان جنگ جهانی دوم بود که نیمی از جهان را به زیر پرچم شوروی کشاند.

درباره مطالب زیادی نوشته شده اما او پیش از رسیدن به مقام و منصب بالا در شوروی ارتباط زیادی نیز با ایران داشته است. در زیر گوشه ای از روابط او با ایران را بررسی می کنیم.استالین یکی از بنیانگذاران گروه همت بود که یک گروه بلشویکی مسلمان به شمار می رفت. مسلمانان باکو در مواقعی که استالین در حال فرار از دست پلیس بود، غالب وی را در مساجد خود پنهان میکردند.جوزف استالین در بازداشت پلیس تزاری


یک بار، یکی از متحدان مسلمان استالين که شاهد جر و بحث وی با دوداریانی منشویک بود، خنجر خود را از غلاف بیرون کشید تا سر از بدن دوداریانی جدا کند.

استالین از طریق روابط و تماس های خود با مسلمانان، به انقلاب مشروطه ایران نیز یاری های تسلیحاتی قابل توجهی رساند. او تعدادی مبارز و مقادیری سلاح را زیر نظر سرگو اورژونیکیدزه به ایران فرستاد تا به براندازی حاکم مستبد ایران، محمدعلی شاه، کمک کند. بلشویک های استالین سعی دور شاه ایران کردند.
استالین در جوانی


استالین حتی از مرز ایران عبور کرد و خود را به شهررشت رساند تا در آنجا شخصا پارتیزانهایش را سازماندهی کند . به این ترتیب حضور استالین در کنفرانس تهران در سال ۱۹۴۳ اولین حضور او در ایران نبود . استالین جوان. اثر: سایمن سیبگ مانتیفوری ترجمه بیژن اشتری
دسته بندی هابرچسب ها

 • ایران
 • کمونیسم
 • عکس تاریخی
 • مشاهیر جهان
 • تاریخ اروپا
 • انقلاب
 • مشروطه
 • تاریخ جهان
 • انقلاب مشروطه
 • تاریخ
 • روسیه
 • انقلاب روسیه