رودخانه خطرناک و فریبنده "بولتُن استرید" ؛ یکی از خطرناکترین تله های طبیعی

10/11/2020, 4:46:39 PM

به گزارش سایت تاریخ جهان


جریان رودی که میبینید ظاهرا بیخطر به نظر میرسد و از کوه نشات گرفته و در حدود ۶ فوت عرض دارد اما اما در زیر سطح آرام و بیخطر این آبها شکاف‌های عمیقی با جریانهای عمقی (جريان آب يا هوا كه زير جريان ديگر حركت ميكند) قدرتمند وجود دارد که هرگاه کسی در عمق معینی از آن بیفتد با قدرت و بیرحمی او را به کام مرگ میکشد. 


این باور وجود دارد که، تا به حال هرکسی در این تله افتاده زنده بازنگشته است و حتی جسد آنها را هم پیدا نکردهاند.


این رودخانه از شهرستان یورک شایر عبور میکند و هنگامی که به منطقه ی Bolton Abbey میرسد، مجبور میشود از یک شکاف بسیار باریک عبور کند و این موضوع باعث میشود که سرعت جریان و عمق آب بشدت زیاد شود. این شکاف باریک در ابتدای رود استرید باعث شده که توهم‌انگیز به نظر برسد و به علت عرض کم همه فکر کنند که عمق آن نیز کم است. اما دره‌ها و حفره‌های عمیقی در بخشهای مختلف این رود وجود دارد و هیچکس نمی‌تواند برآورد کند که عمق واقعی یک نقطه‌ی خاص از آن چقدر است.


جریان آب سطح این رود بسیار آرام به نظر می‌رسد و به علت نزدیک بودن دو طرف آن مردم فکر می‌کنند که به راحتی می‌توانند از این طرف رود به طرف دیگر بپرند، و حتی روی سنگ‌های لبه آن با آرامش راه بروند زیرا همانطور که گفتیم خیلی کم‌عمق به نظر می‌رسد. اما در واقع، نام استرید از واژه‌ی “stride” به معنای " قدم بلند برداشتن" گرفته شده است.


علایم هشداری زیادی روی درخت‌های این منطقه نصب شده و به مردم گفته که سعی نکنند از روی این رودخانه بپرند. با همه‌ی این هشدارها و توضیحات هنوز هم خبرهایی از لغزش پای انسان‌ها و بی‌رحمانه بلعیده شدن توسط تونل‌های عمیق این رود به ظاهر آرام، به گوش می‌رسد.ن رود استرید پسرجوانی به نام ویلیام دی رومیلی پسر خانم آلیس دی رومیلی بود که در سال ۱۱۵۴ اقدام به پرش از این رود داشت و جان خود را از دست داد. پس از فوت ویلیام مادرش از مرگ ناگهانی او بسیار غمگین شد و تصمیم گرفت برای شادی روح پسرش زمین‌های اطراف آن رود را به کلیسای بولتُن ببخشد.
دسته بندی هابرچسب ها

  • اکوسیستم
  • ترسناک
  • وحشتناک
  • بدشانس
  • تاریخ جهان
  • رودخانه
  • خطرناک
  • بولتن استرید