زمان در ماه چگونه محاسبه می شود

2/12/2021, 5:57:35 PM

به گزارش سایت تاریخ جهان، کره ماه منطقه زمانی منحصر به خود را دارد. منطقه‌ی زمانی کره ماه را «زمان استاندارد ماه» می‌گویند، اما این زمان مطابق با زمانی که بر روی زمین وجود دارد نیست. زمان بر روی کره ماه کاملا متفاوت از زمین است؛ به طوری که در این سیاره یک سال به ۱۲ «روز» تقسیم می‌شود و هر روز آن معادل یک ماه بر روی کره زمین است. هر یک از «روز»‌ها به نام ۱۲ فضانوردی است که قدم به این سیاره گذاشته اند.!!!


این «روز»‌ها خود به ۳۰ «چرخه» تقسیم می‌شود که در ادامه به ساعت ها، دقیقه‌ها و ثانیه‌ها مجزا می‌شوند. تقویم ماه از لحظه‌ی قدم گذاشتن نیل آرمسترانگ، فضانورد امریکایی بر روی کره ماه آغاز شد. سال اول، روز اول و چرخه‌ی اول در این سیاره به روز ۲۱ جولای سال ۱۹۶۹ در ساعت جهانی ۰۲:۵۶:۱۵ بر می‌گردد.


گرانش (جاذبه ی) ماه باعث به وجود آمدن جذر و مد آب‌های کره‌ی زمین می‌شود. گرانش کره‌ی ماه همچنین باعث باثبات ماندن محور گردش زمین به دور خود می‌شود که درصورت عدم وجود ماه، انحراف محوری زمین مرتباً تغییر می‌کرد و این امر باعث آشفته شدن آب و هوا و فصل‌ها در زمین می‌شد.دسته بندی هابرچسب ها

  • کهکشان راه‌شیری
  • منظومه شمسی
  • عکاسی نجومی
  • فضانورد
  • تاریخ جهان
  • تاریخ
  • ماه
  • تقویم