سربازان امریکایی در حال پیشروی به سمت ساحل جزیره "بوتاریتاری" در سال 1943

11/8/2020, 6:13:31 PM

مجمع الجزایر گیلبرت؛ 1943


به گزارش سایت تاریخ جهان، این جزیره که تحت اشغال ژاپنی ها بود ابتدا زیر آتش بار سنگین نیروهای امریکایی از روی عرشه ناو جنگی "یو اس اس مینیاپولیس " قرار گرفت. 


در ژانویه 1943 و در بحبوحه جنگ جهانی دوم با هماهنگی چرچیل و روزولت، امریکا مامور نبرد در جبهه اقیانوس آرام شد و صدها بمب افکن آمریکایى حمله به ناوهاى ژاپنى را با فرمان مک آرتور آغاز کردند. 


در ۳۰ نوامبر ۱۹۴۳ پانزده هزار ناوبر آمریکایى در پناه آتش پشتیبانى ۹۰۰ هواپیما ۲ جزیره «تاراوا» و «مکین» را در مرکز اقیانوس آرام موردحمله قرارداده و با وجود مقاومت سرسختانه ژاپن که منجر به غرق شدن یک ناو هواپیمابر آمریکا شد، ۲ جزیره سقوط کرد. نبرد مکین، جزایر گیلبرت، جنگ جهانی دوم 1943دسته بندی هابرچسب ها

  • تاریخ آمریکا
  • جنگ جهانی دوم
  • عکس تاریخی
  • اقیانوس
  • ژاپن
  • جزیره
  • تاریخ جهان