سرنوشت" خوان پونسه دو لئون" جهانگرد و دریانورد اسپانیایی که به دنبال کشف چشمه آب حیات رفت

۱۳۹۹/۱۲/۲۱ - ‏ ۱۰:۱۹:۰۳


به گزارش سایت تاریخ جهان، " خوان پونسه دو لئون" جهانگرد و دریانورد اسپانیایی بود که به دنبال کشف چشمه آب حیات جانش را از دست داد!


وی به دستور پادشاه اسپانیا در جستجوی سرچشمه جوانی به فلوریدا گسیل شد.


د پونته در دومین سفر کریستوف کلمب به ینگه دنیا داوطلبانه بدو پیوست. در ۱۴۹۳ این گروه به هیسپانیولا رسیدند. در ۱۵۰۴ او مامور سرکوب سرخ‌پوستان تائینو شد. پس از آن او ماموریت یافت تا به رونق و ساخت و ساز در مستعمره‌های اسپانیایی بپردازد.


هنگامی که او از تائینوها دربارهٔ پورتوریکو و رودخانه‌های زرخیز آن شنید پروانهٔ کاوش آن سرزمین را در ۱۵۰۸ گرفت.


 مردان او اقامت‌گاهی در جزیره ساختند و به جستجوی زر پرداختند. به زودی او فرماندار آن جزیره شد. او بومیان جزیره راب رای بهره گرفتن از نیروی کارشان میان مردانش تقسیم کرد.


 سرخ‌پوستان را به جستجوی طلا و تولید خوراک وامی‌داشتند. سرخ‌پوستان جز آن که به بردگی کشانده شده بودند با دردسر تازه‌ای که همانا بیماری‌های اروپاییان بود رودررو گشتند؛ بیماری‌هایی چون آبله و سرخک که سیستم دفاعی بدن ایشان توان رزم با این مهمانان را نداشت و مرگ و میرشان را در پی داشت. شورش این بومیان هم به جایی نمی‌رسید چرا که اسلحه‌های اولیهٔ ایشان در برابر کمان زنبورکی و شمخال نیروهای خوان پونسه بسیار ناتوان بود.


در ۱۵۱۳ د پونسه به دستور پادشاه و برای کاوش سرزمین‌های تازه رهسپار فلوریدا گشت و آن سرزمین را به مناسبت همزمانی‌اش با آیین جشنواره‌ٔ گل‌ها پاسکوا فلوریدا(که همان معنا را می‌دهد) خواند


. روایاتی افسانه‌وار هدف خوان د ژونسه را از کاوش فلوریدا دستیابی به چشمهٔ جوانی ذکر می‌کند. هرچند که تاریخنگاران آماج او را بیشتر یافتن طلا و گشترش امپراتوری اسپانیا دانسته‌اند.


د پونسه در واپسین سفرش در ۱۵۲۱ در کرانه‌های جنوب باختری فلوریدا با همراهانش از کشتی پیاده شد. به زودی سرخ‌پوستان بر آنها تاختند و تیری که با شیرهٔ درختی بومی زهرآگین شده‌بود بر شانهٔ د پونسه نشست و او را زخمی نمود. 


گروه به همراه د پونسه به کوبا راندند ولی خوان د پونسه بر اثر آن زخم به زودی جان‌سپرد و پیرکش را در پورتو ریکو به خاک سپردند.
دسته بندی هابرچسب ها

  • افسانه‌ها
  • تاریخ آمریکا
  • بناهای تاریخی
  • تاریخ استعمار
  • تاریخ ادیان
  • رازالود
  • تاریخ جهان
  • تاریخ
  • دریانورد