سرنوشت عجیب جسد ریچارد دوم پادشاه انگلستان

11/16/2020, 1:37:01 PM

به گزارش سایت تاریخ جهان، ریچارد دوم پادشاه انگلستان در سال 1399 میلادیدر هنگام جنگ در ایرلند توسط خیانت اطرافیانش دستگیر و از سلطنت خلع شد و احتمالا" در سال 1400 و در زندان بر اثر گرسنگی به قتل رسید .


ریچارد دوم


در سال 1413 هنری پنجم دستور داد جسد ریچارد دوم را مومیایی کردند و انرا با البسه و نشانهای تمام عیار سلطنتی به نمایش گذاشت .


سه روز بعد هنری در دومین تدفین ریچارد دوم به عنوان صاحب عزا حضور یافت و جسد مومیایی شده ریچارد دوم را در کلیسای " وست مینستر " بخاک سپردند .


مدتی بعد سوراخی در پهلوی مقبره ایجاد کردند و دیدار کنندگان میتوانستند دست خود را به درون سوراخ ببرند و سر شاه را لمس کنند .

در سال 1776 یک بچه مدرسه ای مشتاق, دست در سوراخ کرد و استخوان فک ریچارد دوم را دزدید .



استخوان فک ریچارد دوم



اخلاف این پسر تا سال 1906 این عتیقه را نگهداری کردند و در این سال ان را به سر جای اولش بازگرداندند .! 


داستان خیانت به ریچارد دوم و اسارتش الهام بخش ویلیام شکسپیر شد که تراژدی ریچارد دوم را چند قرن بعد از قتل او خلق کرد.



دسته بندی ها



برچسب ها

  • جنگ های صلیبی
  • تاریخ انگلستان
  • عکس تاریخی
  • تاریخ اروپا
  • کتاب مردگان
  • تاریخ جهان
  • پادشاه انگستان