شارل مارتل، کسی که مانع پیشروی مسلمانان در اروپا شد

1/28/2021, 10:37:52 PM


به گزارش سایت تاریخ جهان، "شارل مارتل" یا "شارل چَکُش "کاخ سالار و دوک فرانک‌ها بود. وی کنترل سرزمینهای فرانکها را در هر سه بخش زیر فرمان ایشان؛ اوسترازیا، نوستریا و بورگوندی را دارا بود.


درخشش و نامداری او برای جنگ تور در سال ۷۳۲ بود، وی با شکست مسلمانانی که در ایبریا پیشروی نموده بودند، رهایی دهنده اروپا شناخته شده است.


شکستی که او به مسلمانان داد مرزهای فرانکها را در اروپای غربی از تاخت و تاز ایشان و گسترش اسلام آسوده ساخت. او که فرماندهی زیرک و خوش‌اندیشه بود، نماد یک قهرمان در دوران تاریک شمرده می‌شد.عبدالرحمن براي گرفتن فرانسه و پيشروي به سوي شمال و غرب آن (قلمرو فرانک ها) يك ارتش 80 هزار نفري را آماده كرده بود كه در ميان آن، واحدهايي از شام (سوريه، لبنان، اردن و فلسطين) و يمن وجود داشت. 


شمار سپاه فرانکها در برگیرنده پیاده‌نظام از پانزده هزار تا هفتادوپنج هزار دانسته‌اند. 


فرانکها در دشتهای بلند جنگلی به پدافند پرداختن و چشم به راه آفند عربها نشستند، بالا رفتن از تپه‌های پوشیده از درخت سواران سنگین‌زین‌افزار عرب را خسته می‌کرد و درختها نیز به پدافند فرانکها یاری می‌رساند. 


نکته دیگر آغاز سرمای پاییزی بود، با اینکه فرانکها مانند عربها دارای چادر نبودند ولی درای پوششی از پوست گرگ و خرس بودند برای آن آب و هوا بهتر از پوشش عربها بود. 


هفت روز پس از صف‌ارایی دو سپاه در برابر یکدیگر، عربها تازش را اغاز کردند. مسلمانان شکست خوردند و عبدالرحمان الغافقی در میدان نبرد کشته شد.یک نوشته عربی در وصف چوکنگی سپاه فرانکها می‌گوید:


«در میدان نبرد مردان شمالی چون دریایی جنبش‌ناپذیر بودند، استوار و به هم پیوسته ایستاده بودند مانند سنگری از یخ؛ و با وزش شمشیرهایشان عربها را پاره‌پاره می‌کرد ند.گرداگرد فرماندهشان چنبره زده، مردمان اوستریایی پیشاپیش بردوش گرفته بودنش. دستهای فرسوده‌ناشدنیشان شمشیرها را در سینه دشمن فرومی‌برد.»


در گرماگرم نبرد مسلمانان کوشیدند صف فرانکها را پاره کنند و شارل مارتل را بکشند ولی فرانکهای گرد شارل فشرده تر از آنی بودند که بتوان چنین کرد. 


با بالا گرفتن نبرد ترس شکسن در دل عربها افتاد و چون در چادرهای خود کالاهای تاراج‌شده را نگاه داشته بودند به سوی چادرها راه افتادند تا بگریزند. عبدلارحمان که پراکنده شدن سپاه اسلام را دید کوشید آنها را بازگرداند ولی فرانکها گرداگردش را گرفتند و او را کشتند.


پس از این سپاه شارل دست از جنگ کشید و تا بامداد فردا به آسودن پرداخت. روز پس از آن تنها چند چادر از عرها به جا مانده بود، مسلمانان هر آنچه از کالاهای تاراجی را که توانسته بودند برداشته و به ایبری پس‌نشسته بودند. 


می‌نماید که مسلمانانی که از گروههای نژادی گوناگونی بودند برای برگزیدن رهبری برای پی‌گیری جنگ با فرانکها همداستان نبوده‌اند.آرامگاه "شارل مارتل"،حاکم "فرانک ها" ،فرانسه؛ کلیسای سنت دنیسکشتن عبدالرحمان و پراکنده ساختن اردوی مسلمانان را نقشه‌های شارل مارتل می‌دانند چه که سپاه او با امکانات محدود نباید می‌توانست بر عربها پیروز شود. تاریخ نویسان از این دید پیروزی وی را همانند با پیروزی پارتها بر رومیان می‌دانند.


اين لشکرکشي با تصويب هشام ابن عبدالملك حكمران اموي وقت (دمشق) صورت گرفته بود. عبدالرحمن خود از مردم يمن بود كه قبلا به عنوان يک افسر ارتش به اندلس فرستاده شده بود.

دسته بندی هابرچسب ها

  • جنگ
  • نقاشی
  • جنگ های صلیبی
  • فرانسه
  • تاریخ ادیان
  • تاریخ جهان
  • تابلو نقاشی
  • روابط بین الملل
  • اقوام باستانی
  • تاریخ