عجیب ترین سوختگیری هوایی تاریخ!

1/20/2021, 10:26:19 PM

به گزارش سایت تاریخ جهان،پیش از اختراع سوختگیری هواپیما از هواپیما در آسمان خلبانان سعی کردند از طریق اتومبیل های در حال حرکت سوخت گیری نمایند! این روش بسیار سخت و پرخطر بود.


اولین شیوه عملیات های سوختگیری هوایی جهان که در سال 1935 انجام گرفت به این شکل بود که یک کابل استیل از هواپیمای سوخت گیرنده رها شده و توسط هواپیمای تانگر گرفته میشد، سپس هواپیمای سوختگیرنده با کشیدن این کابل لوله سوخت را می کشید.بعد از بسته شدن لوله سوختگیری در هواپیمای سوختگیرنده در مرحله بعد هواپیمای تانکر افزایش ارتفاع می داد و با بالای هواپیمای سوختگیرنده می رفت تا سوخت با استفاده از جاذبه زمین از تانکر که در بالا ایستاده به هواپیمای پائینی منتقل شود


تصویر آزمایشی که در میان جنگ جهانی دوم صورت گرفت و در آن یک فروند هواپیمای تانکر B_24D (بالا) و یک فروند هواپیمای B_17E (پائین) صورت گرفت که در این آزمایش هواپیمای بمب افکن آمریکایی (به همراه ۳ تن بمب) 1500 گالن سوخت در ۱۸ دقیقه دریافت کرد و برد آن را از ۱۰۰۰ مایل به ۱۵۰۰ مایل رسید اما در نهایت این طرح رد شد.
دسته بندی هابرچسب ها

  • جنگ جهانی اول
  • جنگ جهانی دوم
  • عکس تاریخی
  • انقلاب صنعتی
  • هواپیما
  • هوش مصنوعی
  • تاریخ جهان
  • تاریخ
  • سوخت گیری