عکسی مشهور با عنوان "او هرگز عشقش را نگفت"

1/12/2021, 9:42:08 PM

به گزارش سایت تاریخ جهان، این عکس را یکی از پیشگامان تاریخ عکاسی به نام هنری رابینسون در سال 1857 و در انگلستان برداشته و سعی کرده فرازی از نمایشنامه "شب دوازدهم" شکسپیر با همین عبارات را بازسازی کند. 


رابینسون از اولین کسانی بود که عکاسی را به عنوان یک هنر دنبال کرد و واقعیت برساخته خودش که برگرفته از متون ادبی یا روایات تاریخی بود را سوژه عکس قرار داد. 


در کارهای او برای اولین بار نوعی مونتاژ با قرار گرفتن نگاتیو ها بر روی هم انجام گرفت. ترکیب بندی و بازی سایه و روشن در این کار و کارهای بعدی خارق العاده است. 

Fading away


مشهورترین عکس او Fading away است. ترکیبی از پنج نگاتیو که او در آن‌یک دختر را که دچار بیماری سل شده و ناامیدی سایر اعضای خانواده‌اش را به تصویر می‌کشد. این‌یک عکس او بسیار بحث‌برانگیز شد. زیرا بعضی‌ها این موضوع را مناسب برای عکاسی نمی‌دانستند.رابینسون، وقتی کار روز تمام می شود (1877). چاپ ترکیبی از شش نگاتیو مختلف ساخته شده است


رابینسون تا زمان کشف عکس‌های طبیعت‌گرایانه توسط پیتر هنری امرسون هم‌چنان در جامعه‌ی عکاسی تأثیرگذار بود. در بیست‌و‌یکم فوریه سال 1901 ، رابینسون درگذشت. او را در گورستان جاده هال در تونبریج ولز به خاک سپردند.دسته بندی هابرچسب ها

  • عکس
  • عکس تاریخی
  • نقد فیلم
  • نگارگری
  • تخیلی
  • دیجیتال
  • تاریخ جهان
  • تاریخ
  • فیلم ساز
  • شکسپیر