عکس دیده نشده از مارکس در میان دانشجویانش

10/2/2020, 11:37:28 PM

 

تاریخ جهان| اینکه ایده شما در مورد مارکسیسم چه باشد به خودتان مربوط است اما اینکه مارکس چه گفته و در دنیای امروز ما چه تاثیری داشته به همه ما مربوط است.

تجربه تلخ کشورهایی که به دنبال عدالت و برابری بودند همه ما را به این نتیجه رسانده است که این موجود دوپا هیچ جوره نمی‌تواند زیر بار یکی شدن با دیگران برود و هر جا که دو نفری وجود داشته باشند ناگزیر یکی رئیس می‌شود و آن یکی بی آنکه روحش خبر دار شود مرئوس!

این ها همه اما بعد از مارکس اتفاق افتاد. ایده های درخشان مارکس دنیای ما را یکبار برای همیشه تغییر داد و باعث شد بتوانیم از منظر جدیدی به واقعیت های قبلی نگاه کنیم.

اگر بگوییم زیر بنای بسیاری از اندیشه های بنیان افکن از سال 1848 تا کنون همین نگاه متفاوت مارکس بود پر بیراه نگفته ایم.

مارکس آلمانی تبار بود و همراه با دوست و همکارش انگلس تاریخ را فرمول بندی کرد. او روی تاریخ نور تاباند و نشانمان داد که همه تاریخ یک چیز بوده است، نزاع بین سرمایه دار و توده به گفته خودش بورژوا و پرولتاریا.


مارکس در مورد اقتصاد چه می‌گفت؟


نمی‌توان به سادگی و در چند جمله همه چیز را در مورد مارکس گفت اما به طور خلاصه او پرده از راز بزرگی برداشت که اکنون برای ما مثل روز روشن است.

اینکه ارزش افزوده به چه کسی می‌رسد؟ به عقیده مارکس افرادی که ابزار تولید را در دست داشتند کارگران را به استثمار می‌کشیدند و نتیجه کار آن ها را هم به جیب میزدند.


همچنین در تاریخ جهان بخوانید


جنگ سرد ؛ جنگ مدل های زندگی

تخریب کلیسای «مسیح نجات دهنده» در زمان «ژوزف استالین»همین حالا هم هنوز همین طور است. یک نفر صاحب بسیاری از کالاهای سرمایه ای، زمین و ملک است. مثلا کسی که صاحب آرایشگاه است را تصور کنید. او دستگاه های گران قیمت می‌خرد، زیباترین دکوراسیون را پیاده می‌کند، خود ملک هم که برای اوست و بعد تعدادی آرایشگر استخدام می‌کند.حالا او بخش عمده درآمد همین آرایشگر و کارمند ها را به جیب میزند چون او صاحب ابزار تولید است. این پول بدست آمده بیش از نیاز های اوست پس انباشت می‌شود. انباشت پول و ثروت می‌شود سرمایفه؛ مهمترین کتاب مارکس!

از همه مهمتر داستان همین جا تمام نمی‌شود و این ملک همه چیز های گران مهم در آن به صورت ارثیه به فرزندان همان شخص می‌رسد. یعنی آن ها از همان اول در یک سرمایه انباشت شده به دنیا می آیند و با بچه آرایشگری که در همان مکان استخدام شده فرق دارند. این هم بی عدالتی.


البته این توضیح بسیار ساده انگارانه و فقط برای درک کلیت ماجرا است و برای درک عمیق تر اندیشه های مارکس در خصوص موضوعات وسیع و مختلف که هنوز بسیاری را شیفته او کرده است باید به کتب معتبر مراجعه کرد. 
دسته بندی هابرچسب ها

  • بلوک شرق
  • سوسیالیسم
  • کمونیسم
  • انقلاب
  • اروپای شرقی
  • انقلاب صنعتی
  • استالین
  • تاریخ جهان