فردی که سبب شروع جنگ جهانی اول شد

1/7/2021, 11:33:42 PM

به گزارش سایت تاریخ جهان، جنگ جهانی اول در سال 1914 و با ترور " آرشیدوک فرانتس فردیناند، ولیعهد امپراطوری اتریش مجارستان " آغاز شد. این ترور به دست " گاوریلو پرنسیپ" از جوانان ملی گرای صرب انجام گرفت و جرقه شروع جنگ جهانی اول شد.


پس از این ترور "گاوریلو" را دستگیر کردند و سوفی و آرشیدوک فردیناند را به بیمارستان منتقل کردند. تلاشها برای زنده نگاه داشتن آنها بی نتیجه بود و هر دوی آنها بسرعت و یکی پس از دیگری جان باختند.


اجساد آرشیدوک فرانتس فردیناند و همسرش


گاوریلو پرینسیب ۱۹ ساله، به علت سن کم از مجازات اعدام جان به در برد و به همراه همدستش «ایوان گرانچه ویچ» که اسلحه را پنهان کرده بود به ۱۰ سال زندان محکوم شدند.این تصویر تاریخی لحظاتی پس از ترور " آرشیدوک فرانتس فردیناند، ولیعهد امپراطوری اتریش مجارستان "

و دستگیری قاتل او را در سارایوو، در ژوئن ۱۹۱۴ نشان می دهد.گاوریلو پرینسیپ چند ماه قبل از پایان جنگ جهانی اول در زندان درگذشت.


در توضیح حرکت او در میان مردمان یوگسلاوی سابق اختلاف نظر است و گروهی او را قهرمان و گروهی تروریست می دانند.

کشته شدن آرشیدوک فرانتس به دست او، جرقه جنگی جهانی را زد که علاوه بر مرگ بیشمار انسانها، باعث تجزیه بسیاری از ملتها نیز شد و خود زمینه ساز جنگ جهانی دوم گشت.دسته بندی هابرچسب ها

  • جنگ جهانی اول
  • جنگ جهانی دوم
  • عکس تاریخی
  • تاریخ اروپا
  • ترور
  • تروریست
  • تاریخ جهان
  • تاریخ