"لپتیس مانیا " خرابه هایی به جا مانده از تمدن کارتاژ

۱۴۰۰/۲/۳۱ - ‏ ۷:۱۰:۱۸

به گزارش سایت تاریخ جهان، لپتیس کبیر یا آنچه مردمان امروز لیبی می گویند ، لبدا ، یک شهر بندری در زمان امپراطوری روم بوده که امروزه خرابه هایی از آن باقی مانده است.


این شهر هزار ساله یکی از آثار باستانی کشور لیبی است که بهترین حفاظت از آن صورت گرفته اما با توجه به اینکه این آثار باستانی در خلیج سرت در دریای مدیترانه قرار گرفته است ، در قرن پیش رو با بالا آمدن سه متری سطح آب روبه رو خواهد شد. هر چند با توجه به قرار گرفتن در شهر حمس لیبی ، که انواع جنگ ها را به خود می بیند ، شاید تغییرات آب و هوایی تنها تهدید برای این سازه تاریخی نباشد. 


این شهر در اصل به دست کوچندگان فنیقی ساخته شده بود. این تمدن با چیرگی بر دریای مدیترانه و از راه بازرگانی نیرو و دارایی بسیاری را به دست آورده‌بود. تمدن کارتاژ در سده‌های سوم و دوم پیش از زایش مسیح همدوره و هماورد جمهوری روم و در کشاکش با این دولت بر سر چیرگی بر مدیترانه باختری بود. این هماوردی به سه دوره جنگ میان کارتاژ و روم انجامید که به جنگ‌های کارتاژی یا پونیک نامیده‌می‌شود.


در همه این جنگ‌ها کارتاژ شکست خورد و از نیرویش کاسته شد و باج‌های هنگفتی که برای کنار گذاشتن جنگ به روم پرداخت، اقتصاد آنان را به سراشیب کشاند. سومین جنگ کارتاژی به ویرانی شهر کارتاژ انجامید و رومیان بازمانده سرزمین‌های کارتاژ را به خاک خود چسباندند.


کارتاژ بر کرانه جنوبی مدیترانه، اسپانیا، برخی بخش‌های فرانسه و بسیاری از جزیره‌های مدیترانه از آن دسته بخش‌هایی از سیسیل چیره‌بود.


زمین‌های شهر کارتاژ سرشار از نمک بود و رمیان با دستیابی به این سرزمین هم دشمن دیرینه خود را شکست داده‌ بودند و هم به این اندوخته گران‌بهای نمک دست می‌یافتند و این دو دستاورد ارزش تبلیغی بسیاری داشت.با فروپاشی کارتاژ رومیان اوتیکا(در تونس کنونی) همپیمان خود در نبرد با کارتاژ را که به شهر کارتاژ هم نزدیک بود به جای کارتاژ مرکز سرزمین‌های زیر فرمان پیشین کارتاژ و بازدید بازگانی منطقه گذاردند.


در سده یک (پیش از میلاد) شهر نو کارتاژ در همان جای پیشین بازسازی‌شد و به زودی بزرگ‌ترین شهر بخش باختری امپراتوری روم گشت. شمار مردمان این شهر به پانصدهزارتن می‌رسید. این شهر مرکز بخش آفریقایی امپراتوری روم که بخش حاصلخیز این امپراتوری هم شمرده‌می‌شد بود. کارتاژ همچنین یکی از کانون‌های آغازین مسیحیت بود.

دسته بندی هابرچسب ها

  • تاریخی
  • تاریخ خاورمیانه
  • بناهای تاریخی
  • عکس تاریخی
  • تاریخ اروپای باستان
  • افریقا
  • تاریخ جهان
  • تاریخ
  • لیبی
  • کارتاژ