مادری در حال محافظت از پسرش در برابر زلزله

10/21/2020, 6:18:28 PM

به گزارش سایت تاریخ جهان، مهرمادری پدیده ای است که هیچ حد و مرز تاریخی و فرهنگی ندارد. در کشفی که در یکی از سایت های باستان شناسی چین رخ داد باستان شناسان با یکی از شواهد جالب این پدیده روبرو شدند.


آنها اسکلت مادر و فرزندی را یافتند که در حدود 4000 سال بر اثر زلزله زیر آوار مدفون شده اند. نوع قرار گرفتن اسکلت های آنان نشان می دهد مادر در لحظات اخر به جای فرار کودک خود را در آغوش کشیده تا او را از مرگ نجات دهد.


این سایت تاریخی که به پمپئی چین نامیده می شوددر اثر زلزله مدفون شده بود.این کشف در سایت باستانی لاجیا، مربوط به دوران مفرغ، در استان چینگهای انجام شد.


کارشناسان معتقدند که این مکان ابتدا توسط زمین لرزه ویران شده و بعداً به سبب طغیان رودخانه زرد آسیب دیده است ،با اینحال هنوز از میزان فاجعه ای که در آن دوره رخ داده است آگاهی ندارند.


سایت تاریخی لاجیا بزرگترین مکان آسیب دیده از بلایای طبیعی است که تاکنون در چین یافت شده است. دسته بندی هابرچسب ها

  • باستان شناسی
  • تمدن‌های باستانی
  • چین
  • معما
  • خانواده
  • وحشتناک
  • تاریخ جهان
  • پمپی