مارادونا را آن روز کشتند؛امروز خبرش را اعلام کردند...

11/25/2020, 9:09:34 PM


به گزارش سایت تاریخ جهان، در این کنفرانس "دیه گو مارادونا" پس از اطلاع از محرومیتش به دلیل مثبت بودن نتیجه آزمایش دوپینگ در جام جهانی 1994

او در این کنفرانس اعلام کرد "پاهایم را بریدند."


مارادونا بعداً مدعی شد که دارویی که او را به آن جهت از مسابقات محروم کرده بودند با هماهنگی فیفا و جهت کاهش وزن از آن استفاده کرده بوده‌است.

این ادعا هیچگاه از جانب فیفا پاسخی دریافت نکرد و شاید به همین دلیل عده بسیار زیادی هنوز بر این باورند که در محرومیت مارادونا دست‌هایی سیاسی نقش بازی کرده‌است.

بسیاری از افراد بر این باورند که در محرومیت مارادونا در جام جهانی ۱۹۹۴ آمریکا هاوالانژ رییس برزیلی وقت فیفا نقش مهمی را بازی کرده بود.
دسته بندی هابرچسب ها

  • تاریخ انگلستان
  • عکس تاریخی
  • تاریخ فوتبال
  • تاریخ ورزش جهان
  • تاریخ جهان
  • مارادونا
  • فوتبال
  • آرژانتین
  • بهترین گل قرن
  • دست خدا