معمای گرداب گرانشی اُرگان

11/9/2020, 5:29:37 PMبه گزارش سایت تاریخ جهان،گرداب مغناطیسی اُرگان نامی است که به یک پدیده فیزیکی و طبیعی که درGold Hill ایالت اُرگان رخ می دهد داده شده است.


اُرگان یکی از ایالات کشور آمریکا است و در گوشه شمال غربی آن واقع شده است . این منطقه در تاریخ وفرهنگ بومیان سرخپوست آنجا ریشه عمیق دارد و به باور آنها این منطقه نفرین نشده است . 


گرداب اُرگان به صورت دامنه کروی شکلی توصیف شده که در آن اشیأ شروع به نقض قوانین جاذبه می کنند . 


این دامنه ، ناحیه وسیعی را شامل میشود و هر فرد ایستاده در آن به نظر کج می رسد .آن فرد اینطور احساس خواهد کرد که صاف ایستاده است اما به خاطر تداخلی که در گرانش منطقه ایجاد شده ، به سمت شمال یا جنوب مغناطیسی آن خم خواهد شد .
همچنین این پدیده باعث ایجاد نوعی خطای دید می شود که در آن به نظر می رسد فرد درحال نزدیک تر شدن بلندتر و فرد در حال دور شدن کوتاه تر می شود .


در این ناحیه اشیأ می توانند به طرف بالای تپه ها سر بخورند یا در حالتی ظاهرا غیر متعادل بایستند . بسیاری معتقدند این مکان خاصیتی فراطبیعی دارد و در یکی از تقاطعات خطوط لی واقع شده . 
بالاترین قدرت گرداب هنگام ماه کامل است و بعضی افراد احساس سرگیجه یا گیجی ممکن است درون گرداب حس کنند . برخی اعتقاد دارند آن مکان صرفا پر از خطاهای دید است که در یک تپه گرانشی واقع شده


.در این منطقه پدیده توهم تغییر قد نیز رخ می دهد!دسته بندی هابرچسب ها

  • معما
  • کشفیات
  • اکتشاف
  • انرژی
  • زیبا
  • ترسناک
  • تاریخ جهان
  • گرداب گرانشی
  • ارگان