ملکه ای که به سبب رسم و رسومات کشته شد

12/13/2020, 2:50:53 PM

به گزارش سایت تاریخ جهان، ملکه " کانابورن بجاراتانا" ملکه کشور "سیام" بود که قربانی رسوم جاهلانه شد و مفت مفت درگذشت!


در سال ۱۸۸۰ ملکه‌ی سیام (تایلند امروزی) به همراه دختری که در شکم داشت در جلوی چشم ناظران به خاطر واژگونی قایق غرق شد. 


دلیل اینکه ناظران نتوانستند جلوی غرق شدن این مادر و دختر را بگیرند این بود که در آن زمان مجازات لمس کردن ملکه مرگ بود حتی اگر هدف نجات دادن جان او باشد.


پادشاه به یاد او و فرزند متولد نشده اش بنای یادبودی ساخت و جسد آنهارا سوزاند!
دسته بندی هابرچسب ها

  • تاریخی
  • زندگینامه
  • عکس تاریخی
  • تاریخ هندوستان
  • تاریخ ادیان
  • زنان
  • تاریخ جهان
  • اقوام باستانی