نارنجکی جالب از "خاک رس" که در جنگ های صلیبی استفاده می شده است.

1/25/2021, 10:05:35 PM

به گزارش سایت تاریخ جهان، این نارنجک زیبا در حفاری و کاوش های باستان شناسان در بیت المقدس یافت شده است.


در ان دوران این نارنجک ها بیشتر کاربردی شبیه "کوکتول مولوتوف" داشت؛ انها را با مواد قابل اشتعال پر کرده و پس از اتش زدن فتیله آن را پرتاب می کردند.در جنگ های دریایی و اتش زدن کشتی های دشمنان این نارنجک ها کاربرد فراوانی داشت. این نارنجک متعلق به بازه زمانی بین سالهای 1100 تا 1300 میلادی می باشد.


نارنجک جنگی نوعی اسلحه گرم است که توسط نفر قابل حمل بوده و علیه نفرات استفاده می‌شود.از این وسیله در جنگ‌های نزدیک مثلا پاک‌سازی سنگر دشمن یا تیربارچی یا استحکامات دشمن استفاده می‌شود.دسته بندی هابرچسب ها

  • جنگ
  • جنگ های صلیبی
  • جنگ‌های خاورمیانه
  • عکس تاریخی
  • تاریخ ادیان
  • تاریخ جهان
  • تاریخ
  • نظامی
  • نارنجک