نظم و ترتیب سربازان و ملوانان نیروی دریایی روسیه در بیش از یک قرن قبل

1/31/2021, 11:29:16 PM

به گزارش سایت تاریخ جهان، نظم و ترتیب یکی از مهمترین ویژگی های ارتش های موفق در جهان است. کشورهایی که ارتش قوی داشته اند زیربنای تشکیل و اداره ارتش و نظامیان خود را بر مبنای نظم پایه ریزی کرده اند.


روسیه از قرن ها قبل یکی از قویترین ارتش های جهان را در اختیار داشته و دارد. تصاویر رنگی شده و از آرشیو خارج شده نظامی این کشور نشان می دهد در بیش از یکصد سال قبل قشون روسی تا چه اندازه ای منظم و مرتب بوده اند.


این سربازان در سال 1900 برای انجام یک مانور نظامی دریایی با کشتی های جنگی امپراتوری روسیه به ایالات متحده رفتند.


ملوانان روسی 1892گارد شاهی در زمان ناصرالدین شاه


یکی دیگر از ویژگی های ابرقدرتها داشتن نیروی دریایی قدرتمند است. روسیه،امریکا و انگلستان نمونه بارز این کشورها می باشند که در مناطق و دریاهای مختلف جهان نیروی دریایی قدرتمند مستقر کرده اند. در ایران نیز "نادر شاه" معتقد بود بدون قدرت دریایی موثر نمی شود به استعمار اروپایی بر شرق پایان داد .


از نظر او ایران بدون قدرت دریایی، از ناحیه جنوب آسیب پذیرتر از مرزهای سه جانب دیگر است و برای ساخت یک ناوگان نیرومند باید از پارسیان هند کمک گرفت که طمع دیگری نداشتند.

دسته بندی هابرچسب ها

 • سیاست
 • روس‌ها
 • عکس تاریخی
 • سلسله قاجار
 • ناصرالدین شاه قاجار
 • سیاستمدار
 • تاریخ جهان
 • ناو
 • تاریخ
 • روسیه
 • نظامی