نمایی از رزمناو " آورورا" ناوی که شروع کننده "انقلاب کمونیستی" روسیه بود

11/17/2020, 3:15:25 PM

به گزارش سایت تاریخ جهان، این کشتی جنگی که در جنگ با ژاپن در شرق دور و در جنگ جهاني اول شرکت کرده بود و افسران و افراد آن به دلیل ضعف هاي دولت تزاري از پادشاهی روسیه ناراضی بودند در روز 25 اکتبر سال 1917 ناگهان دست به شورش زد و ساعت 9 و 45 دقيقه بامداد بدون نشانه گيري دقيق به سوي کاخ زمستاني در سن پترزبورگ شليک کرد .


با هرج و مرجی که با این شلیک ها به وجود آمد ،کمونيست هاي مسلح معروف به گارد سرخ، فرصت را غنیمت شمرده و کاخ تزار را مورد حمله قراردادند و آنجا را گرفتند.


زد و خورد شدید انقلابیون با پلیس تزاری. 1917


در طول جنگ جهانی دوم آلماني ها که در سال 1941 سن پترزبورگ (لنينگراد) را محاصره کرده بودند اين ناو را غرق کردند که روس ها پس از جنگ آن را از آب بيرون کشيدند، تعمير کردند که امروزه تبدیل به موزه شده است .


نمایی از رزمناو " آورورا" ناوی که شروع کننده "انقلاب کمونیستی" روسیه بود
دسته بندی هابرچسب ها

  • جنگ سرد
  • جنگ جهانی اول
  • روس‌ها
  • کمونیسم
  • عکس تاریخی
  • انقلاب
  • جنگ داخلی
  • تاریخ جهان