و فوتبال با مرگ مارادونا تمام شد...

11/25/2020, 9:15:43 PM

و فوتبال با مرگ مارادونا تمام شد...


دیه گو مارادونا در سال 1973


هیچکس را در فوتبال نمیشود با مارادونا مقایسه کرد. نه پله،نه مسی ، نه رونالدو و نه هیچکس دیگر را.


مارادونا تنها فوتبالیست جهان بود که با قد نسبتا کوتاهش در هر تیمی بازی میکرد آن تیم فقط به قهرمانی فکر میکرد.

تنها بازیکنی که یک نفره آرژانتین را قهرمان جام جهانی کرد.


تنها کسی که انتقام شکست آرژانتین در جنگ فاکلند را از انگلستان گرفت.

مارادونا دست خدا بود و خدا دستش را پس گرفت.


گل مشهور به دست خدا مارادونا که باعث حدف انگلستان از جام جهانی شد


گل نابغه جهان به انگلستان در جام جهانی ۱۹۸۶ که به گل قرن‌مشهور است هیچگاه از خاطره ها پاک نمی شود.


دکتر میثم ابوالقاسمیدسته بندی هابرچسب ها

  • تاریخ فوتبال
  • مشاهیر جهان
  • نوابغ
  • تاریخ جهان
  • مارادونا
  • فوتبال
  • آرژانتین
  • بهترین گل قرن
  • دست خدا