چارلز بوکوفسکی، نویسنده ای که باید او را شناخت

10/28/2020, 8:26:04 PM

پدرم همیشه می گفت زود خوابیدن و زود بیدار شدن آدم را سالم، پولدار و عاقل می کند. در خانه ساعت هشت چراغ ها خاموش بود و سپیده دم با بوی قهوه و بیکن و نیمرو از خواب بیدار میشدیم. پدرم یک عمر این دستور را دنبال کرد. عاقبت جوان مُرد و مُفلس!

فکر می کنم چندان عاقل هم نبود! من نصیحت او را گوش نکردم، دیر خوابیدم، دیر بیدار شدم. حالا نمی گویم دنیا را فتح کرده ام اما ترافیک صبح ها را دیگر ندارم، از خیلی دردسرهای معمولی دورم و با آدم های جدید و بی نظیری آشنا شده ام، یکی از آنها خودم، کسی که پدرم هرگز او را نشناخت.


آویزان از نخ 


چارلز بوکوفسکی


به گزارش سایت تاریخ جهان، چارلز بوکوفسکی نویسنده‌ای است که باید اول او را بشناسید و بعد کتاب‌هایش را بخوانید!در اروپا بزرگانی مثل ژان پل سارتر و ژان ژنه لقب «بزرگترین شاعر آمریکا» را به چارلز بوکوفسکی داده‌اند. با این‌همه حداقل در آمریکا با معیارهای زیبایی‌شناسانه شعر آمریکایی، منتقدان او را با آن زبان ساده‌اش، شاعر قابلی نمی‌دانند؛ هر قدر هم که مخاطبان را راضی کرده باشد!در ۱۹۶۹، بعد از بستن قرار داد با انتشارات گنجشک سیاه و ناشر آن «جان مارتین» و داشتن حقوق مادام‌العمرِ ماهیانه ۱۰۰ دلار، بوکوفسکی کارش در اداره پست را رها کرد و به نوشتن حرفه‌ای تمام وقت پرداخت. او ۴۹ سالش بود. همان‌طور که در نامه‌ای در آن زمان شرح داده‌است: «من دو تا انتخاب دارم… در اداره پست بمونم و احمق بشم… یا بیرون از اینجا باشم و وانمود کنم که نویسنده‌ام و گرسنه باشم. من تصمیم گرفتم که گرسنه باشم.»او شهرت را دیوانه‌کننده می‌دانست و زندگی در میان مردمی که او را می‌شناسند، آزارش می‌داد. البته این به آن معنا نیست که اشعار بوکوفسکی در آمریکا محبوبیتی نداشته، اتفاقا به خاطر این محبوبیت است که سردبیر مجله تایمز با عنوان «ملک‌الشعرای فرودستان آمریکا» از او یاد کرده است؛ لقبی که هنوز هم دنبال اسم بوکوفسکی می‌آيد.روی سنگ قبر بوکوفسکی با اشاره به یکی از اشعارش، نوشته شده: تلاش نکن

دسته بندی هابرچسب ها

  • ادبیات
  • تاریخ معاصر
  • نویسندگان ایرانی
  • تاریخ آمریکا
  • مشاهیر جهان
  • نویسندگان خارجی
  • تاریخ جهان