کتاب "ایران و آمریکا در چهل سال" مقایسه دو نظریه مقاومت و تنش زدایی در سیاست خارجی

۱۳۹۹/۸/۱۸ - ‏ ۱۸:۵۹:۵۹

به گزارش سایت تاریخ جهان،دکتر سهراب صلاحی را می توان یکی از نظریه پردازان مهم جمهوری اسلامی ایران قلمداد کرد. ایشان با سالها سابقه درخشان مدیریتی در پست های گوناگون حکومتی اکنون به جایگاه پختگی رسیده و جایگاه ویژه ای در میان دانشجویان دارد. ایشان به تازگی کتابی را به رشته تحریر دراورده اند که نتیجه سالها تجربه و پژوهش های طاقت فرساست. در این کتاب که اخیراً از چاپ خارج شده است، با بررسی اسناد بالادستی دو نظام جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا، نویسنده به این نتیجه رسیده است که در حوزه سیاستگذاری میتوان اهداف انقلاب اسلامی را در سه قلمرو ملی، بین الملل اسلامی و جهانی تبیین نمود.

در قلمرو ملی، هدف انقلاب اسلامی، تبدیل ایران به یک قدرت بین المللی است؛ در قلمرو بین الملل اسلامی، ساخت تمدن نوین اسلامی و در عرصه بین الملل، تشکیل قطب قدرت مخالف نظام سلطه و تلاش برای اصلاح ساختار حاکم بر نظام بین الملل است که چرایی قرار گرفتن این سه هدف به عنوان اهداف اصلی نظام جمهوری اسلامی مورد بحث و استدلال قرار گرفته است. 


همچنین با بررسی اسناد بالادستی امریکا، نویسنده به این نتیجه رسیده است که سه هدف کلان امریکا پس از جنگ سرد، تبدیل این کشور به هژمون جهانی؛ تبدیل اسرائیل (رژیم صهیونیستی) به هژمون منطقه و مهار جمهوری اسلامی و تجزیه ایران است که با التفات به پیشینه ورود آمریکا به سیاست بین الملل، دلایل چرایی قرار گرفتن این اهداف در رأس سیاست خارجی آمریکا مورد تدقیق قرار گرفته است.دکتر سهراب صلاحی


دکتر سهراب صلاحی، نویسنده کتاب، در توضیحاتی درباره این کتاب به تسنیم گفت: همانطور که از تبیین اهداف کلان دو نظام جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا استفاد می شود، اهداف سه گانه و کلان این دو نظام با هم در تعارض کامل است و نکته مهمتر اینکه جغرافیای پیگیری اهداف هر دو نظام، منطقه غرب آسیا یا خاورمیانه است که به این سبب آمریکاییها برای دست یابی به آن، به خصوص پس از 2001 تا کنون، یعنی حدود دو دهه جنگ های مباشرتی و نیابتی گوناگونی، طراحی و عملیاتی نمودند و در مقابل نیز جمهوری اسلامی با استفاده از اهرم های نفوذ و قدرت خود توانسته است، راه رسیدن آمریکا به اهداف خود را سد کند.
وی افزود: در این راستا سؤال اصلی تحقیق این است که دو نظریه مقاومت و تنش زدایی که پس از انقلاب اسلامی، رویکردهای کلانی است که بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران حاکم بوده است و با آگاهی از تعارض اهداف کلان ایران و آمریکا، موفقیت این دو رویکرد در رساندن و یا نزدیک کردن جمهوری اسلامی به اهداف سه گانه کلان فوق، چگونه تحلیل و ارزیابی می شود.


دسته بندی هابرچسب ها

  • تاریخ معاصر
  • نویسندگان ایرانی
  • تاریخ خاورمیانه
  • ایران
  • تاریخ آمریکا
  • تاریخ استعمار
  • تاریخ جهان
  • سهراب صلاحی
  • آمریکا
  • روابط بین الملل