گرم کردن خلبانان با لباس های الکترونیکی در جنگ جهانی اول!

11/26/2020, 11:01:17 PMبه گزارش سایت تاریخ جهان، جنگ جهانی اولکه بین سال های 1914 تا 1918 روی داد، نخستین نبردی بود که در آن طرفین درگیر با استفاده از سلاح های جدید بیش از 10 میلیون نفر را به کام مرگ فرستادند و بیش از 17 میلیون را زخمی کردند که همچنان یکی از خسارت‌بارترین جنگ های تاریخ به شمار می رود.

 

با این حال بسیاری از مورخین معتقدند تلفات این نبرد عالم گیر می توانست خیلی بیش از این آمار باشد و آنچه باعث شد کشته ها از این رقم بالاتر نرود عدم دسترسی قدرت‌های درگیر به سلاح‌های مدرنی بود که در جنگ جهانی دوم به کار رفت.  


در این جنگ برای نخستین بار بسیاری سلاح های جنگی مدرن مانند تانک و نفربر زرهی در شکل ابتدائی خود به کار رفت و مقدمه ای برای ساخت ماشین های کشتار در جنگ جهانی دوم شد.


از جنگ افزارهایی که در این مدت برای نخستین بار به کار گرفته شد به پوشش خلبان مجهز به گرمکن برقی مخصوص پرواز در ارتفاعات بالا ویژه ارتش آلمان می توان اشاره کرد.


در آن زمان چون سیستم های پیشرفته گرمایشی در هواپیماها تعبیه مشده بود لباس خلبانان را به وسیله پوشش الکتریکی گرم میکردند!


کادر پرواز در حال پوشاندن خلبان آلمانی با پوشش الکتریکی گرم‌کننده برای پرواز در ارتفاع بالا

دسته بندی هابرچسب ها

  • جنگ جهانی اول
  • جنگ جهانی دوم
  • عکس تاریخی
  • تاریخ اروپا
  • هواپیما
  • خلبان
  • تاریخ جهان